Detalii despre proiect

Proiectele afisate, nu sunt proiecte tip!

Proiectele se realizeaza personalizat pentru fiecare client in functie de cerinte, studiul geotehnic, amplasare teren, localitate, ridicare topo, insorire si umbrire, puncte cardinale, sisteme de incalzire, sisteme de evacuare ape menajere, electronice si electrocasnice, tip de invelitoare, modificari de compartimentare, modificari de fatade, finisaje, etc.

AOVarchitectura va ofera gratuit panoul de identificare a santierului imediat dupa obtinerea autorizatiei de constructie. Panoul este realizat din materiale rezistente la intemperii si respecta marimea caracterelor conform art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea si functionarea santierelor
Proiectele se realizeaza doar in format DDE ( Detalii De Executie ) pentru arhitectura, structura, instalatii termice, electrice, sanitare.
Proiectele afisate, modificate sau personalizate se realizeaza din punct de vedere arhitectural cat si structural asa incat sa atraga costuri de constructie cat mai mici
Realizarea proiectelor se face pentru orice oras din tara. Toata partea de colaborare se realizeaza exclusiv online.
Proiectele contin atat documentatia pentru obtinerea Certificatului de Urbanism cat si documentatia pentru obtinerea avzielor aferente
Proiectele contin calcului coeficientului G de izolare termica
Proiectele contin documentatia pentru autorizarea Imprejmuirii
Proiectele contin documentatia pentru organizarea de santier ( DTOE )
Proiectele contin studiul pentru utilizarea de energii alternative
Proiectele contin toata partea de Verificare MLPAT pentru arhitectura, structura si instaltii.
Urmarirea de santier este inclusa in toate pachetele de servicii
Modelarea, randarea si postprocesarea imaginilor 3D fotorealiste pentru exterior sunt incluse
AOV architecture ofera prin colaboratori servicii nationale pentru: constructii, avizare, autorizare, dirigentie de santier, studii geotehnice, topometrie si cadastru, certificate energetice, etc. 

Continutul proiectului de arhitectura DTAC + PT + DDE - 17 EUR/mp/suprafata desfasurata

*Pretul se aplica atat pentru proiectele afisate cat si pentru proiectele modificate sau personalizate de la zero.

Arhitectura

 • anteproiect 3D ( imagini fotorealiste de exterior pentru o intelegere cat mai clara a volumetriei )
 • anteproiect 2D ( compartimentarea )
 • toata documentatia pentru obtinerea Certificatului de Urbanism cat si a avizelor aferente acestuia 
 • foaie de capat pentru proiectul de arhitectura 
 • borderou cu piesele scrise si desenate din proiect 
 • foaie de samnaturi pentru fiecare proiectant implicat 
 • memoriu tehnic de arhitectura 
 • dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania ( OAR )
 • cerere si anexa pentru obtinerea Autorizatiei de Construire ( AC )
 • legitimatia verificatorului MLPAT pentru arhitectura 
 • referatul de verificare MLPAT pentru arhitectura 
 • plan de incadrare in zona 
 • plan de situatie 
 • planurile proiectiilor orizontale ( subsol, parter, etaj, etc )
 • plan invelitoare/ plan terasa 
 • sectiuni caracteristice 
 • fatade 
 • liste de cantitati detaliate pentru elementele arhitecturale 
 • plan, vederi, sectiuni, detalii pentru proiectul de imprejmuire 
 • tabliu de tamplarie detaliat pentru interior si exterior
 • detalii reprezentative pentru fiecare proiect in functie de complexitate 
 • plan pentru organizarea de santier ( DTOE )
 • memoriu pentru organizarea de santier 

Structura

 • foaie de capat
 • borederou piese scrise si desenate 
 • listele de semnaturi ale proeictantilor de structura 
 • memoriu tehnic de structura 
 • program faze determinante 
 • referat de verificare MLPAT a proiectului 
 • legitimatie MLPAT 
 • plan grinzi fundatii pentru fiecare element structural 
 • sectiuni fundatii pentru fiecare element structural 
 • armare si detaliere pentru fiecare stalp structural
 • plan cofrare planseu peste parter
 • plan armare planseu peste parter 
 • armare pentru fiecare grinda structurala 
 • plan cofrare planseu peste etaj 
 • plan armare planseu peste etaj 
 • plan sarpanta 
 • extras detaliat de armare 
 • extras detaliat pentru betoane 
 • caiet de sarcini 
 • antemasuratoare 
 • detalii trepte beton simplu 
 • armare pereti subsol 
 • armare rampa scara interioara 
 • armara rampe scari exterioare 
 • detalii atice 
 • detalii pentru fiecare element structural in parte 
 • extras material lemnos 

Instalatii electrice, termice, sanitare

 • foaie de capat instalatii 
 • borderou instalatii pentru piese desenate si scrise 
 • listele de semnaturi ale proiectantilor de instalatii 
 • legitimatiile pentru verificarea MLPAT 
 • referatele de verificare MLPAT
 • breviare de calcul 
 • schema coloanelor de alimentare cu apa 
 • schema coloanelor de canalizare menajera 
 • schema coloanelor termnice 
 • schema centralei termice 
 • schema monofilara tablou electric pentru fiecare nivel in parter 
 • caiet de sarcini 
 • plan de control al fazelor 
 • plan de securitate si sanatate instalatii electrice 
 • protectie la traznet 
 • breviar priza de pamant 
 • fise tehnice instalatii electrice 
 • liste de cantitati detaliate 
 • planuri de situatie 
 • planuri de nivel pentru fiecare specializare 
 • plan de invelitoare si priza de pamant 
 • detalii priza de pamant 
 • detalii profil de pozare 
 • detalii scheme si conexiuni electrice 
 • detalii trecere conducte 
 • detalii montaj conducte 
 • detalii camin de canalizare 
 • detalii pozare canalizare 
 • detalii ministatie de epurare 
 • schema instalatii put forat 
 • detalii pentru distribuitorii de nivel 
 • detalii de incalzire in pardoseala sau radiatoare
 • calcul coeficient G de izolare termica 
 • studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta energetica. 

 

Predarea proiectului se face atat in format original, stampilat si indosariat cat si in format digital PDF pentru multiplicare in santier si obtinere de oferte.

Pentru preturile afisate, NU se adauga TVA 

DTAC - Documentatie Tehnica pentru Autorizarea Constructiilor 
PT - Proiect Tehnic 
DDE - Detalii De Executie 
DTAD - Documentatie Tehnica pentru Autorizatia de Desfiintare 
MLPAT - Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
CU - Certificat de Urbanism 
SC - Suprafata Construita 
SD - Suprafata Desfasurata 
SU - Suprafata Utila