Certificatul de performanţă energetică

  1. Certificatul de performanţă energetică

Ce este?

Certificatul de performanţă energetică este un act normativ care îi obligă pe proprietari să facă demersurile necesare pentru a evalua clasa de performanţă energetică a clădirii pe care o deţin. Reglementările interzic proprietarilor să vândă sau să închirieze imobilele pe care le deţin în absenţa unui Certificat de performanţă energetică.

Aşadar CPE este un document tehnic, cu caracter informativ care atestă şi în care sunt detaliate caracteristicile unei construcţii precum şi caracteristicile instalaţiilor acesteia (atât cele de încălzire, de climatizare, cât şi cele de ventilare mecanică sau iluminat artificial). Documentul are la bază o serie de analize energetice şi termice şi nu este nevoie să fie înnoit frecvent, întrucât, odată eliberat, este considerat a fi valabil pe o perioadă de 10 ani.

Certificatul de performanţă energetică este obligatoriu atât pentru imobilele deja existente, cât şi pentru cele planificate să fie construite. Aşadar şi cei care îşi propun să realizeze un proiect de casă trebuie să aibă în vedere, între altele, obligaţia de a obţine un astfel de certificat. Scopul acestui document este de a le oferi ocazia consumatorilor (cei care vor să cumpere sau să închirieze o proprietate) de a compara şi evalua, în cunoştinţă de cauză, performanţa energetică a clădirii (a spaţiului în general) asupra căruia s-au orientat, urmărind o serie de valori de referinţă enunţate în reglementările tehnice în vigoare.

Cine-l poate elibera

Numai auditorii energetici pentru clădiri care au obţinut un atestat tehnico-profesional pot elibera un Certificat de performanţă energetică. Pentru a putea întocmi un astfel de document, este necesar ca aceştia să adune informaţiile despre imobilul evaluat şi să inspecteze starea instalaţiilor tehnice.

Informaţiile cu caracter general sunt obţinute de la proprietarul imobilului şi, dacă este cazul, de la administratorul blocului (consultându-se, în acest caz, Cartea tehnică a construcţiei respective). Toate datele colectate sunt incluse în una dintre anexele documentului şi sunt predate celui care a solicitat evaluarea, în momentul în care au fost finalizate calculele necesare şi s-a stabilit clasa de performanţă energetică pentru proiectul de casă, clădirea sau apartamentul respectiv.

Documente necesare

Există o serie de documente care sunt necesare pentru întocmirea unui Certificat de performanţă energetică:

  • Planul care să ateste încadrarea imobilului, realizat la scara 1:2000, pe care să fie precizate punctele cardinale;
  • Planurile de arhitectură cu faţade şi secţiuni pentru toate nivelurile, de la subsol la ultimul etaj, incluzând terasa, acolo unde aceasta există;
  • Planurile care să cuprindă secţiuni longitudinale şi transversale;
  • Planurile care să redea instalaţiile de încălzire, respectiv de apă caldă de consum;
  • Dacă este vorba despre un apartament, un releveu realizat la scara 1:100;
  • Detaliile constructive ale pereţilor, ale planşeului de peste subsol, ale planşeului de sub mansardă, terasă etc.;
  • Specificaţiile cu privire la producătorul caloriferelor, tâmplăriei termoizolante şi centralei termice, de asemenea, pentru centrala termică este necesar să fie consultată şi cartea tehnică;
  • Facturile pentru apă caldă, rece, energie termică, dar şi cele pentru combustibilul utilizat de centrala termică a clădirii.

Etape în realizarea unui CPE

Fie că certificatul de performanţă energetică se realizează pentru un proiect de casă, pentru o construcţie de mai mari dimensiuni sau doar pentru un apartament, există câteva etape care trebuie parcurse pentru întocmirea acestuia, indiferent de natura spaţiului evaluat.

Trebuie, mai întâi, făcută o evaluare a performanţei energetice a clădirii în contextul unor condiţii normale de utilizare. Se ţine seama, în acest caz, de caracteristicile reale ale sistemului construcţiei şi ale instalaţiilor de încălzire, de pregătire şi furnizare a apei calde pentru consum, de ventilare, de climatizare şi, nu în ultimul rând, de iluminatul artificial. Apoi, deşi nu este valabil în cazul apartamentelor, pentru celelalte situaţii trebuie definită clădirea de referinţă ataşată clădirii reale şi evaluată performanţa energetică a respectivei clădiri. În continuare, clădirea este încadrată în clasele de performanţă energetică şi de mediu. Se acordă apoi o notă, care să ilustreze eficienţa energetică a clădirii şi, în ultima fază, se întocmeşte documentul CPE pentru respectiva clădire şi sunt formulate eventualele recomandări cu privire la posibilităţile de a-i creşte acesteia eficienţa energetică.